Sidebar

I.Въведение и цел на комуникационния план

1.1. Въведение

В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина, убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр. Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми, но не се разпознават от професионално заинтересованите групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти /преки ползватели/, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции /основна целева група/ на Препоръки за промени в политиките и законодателството за ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи.

 

1.2. Цел на плана     

            Целта на настоящия комуникационен план е да подпомага и поддържа всички дейности, свързани с прозрачността на проекта, за да се повиши обществената информираност за проекта, както и осигуряването за заинтересованите страни на точна и надеждна информация и данни относно проекта. Освен това, тези дейности имат за задача да подчертаят финансовата подкрепа от страна на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на плана е да се осигури видимост на проекта, което ще бъде гарантирано чрез максимална публичност. Комуникационният план съдържа:

 • ясни насоки за изработката на материали;
 • организиране на кръгли маси или вътрешни събития;
 • общи и конкретни цели;
 • определяне на комуникационните целеви групи.

Комуникацията ще бъде организирана на ниво съвместно партньорство и обмен на добри практики при изготвянето на  уебсайт, комуникационни материали, наръчник за професионалисти, организирането на 13 публични консултации в България, подготовка на Петиция за промени на политики и Препоръка за промени на законодателството, подготовка и печат на брошура за проекта,  5 кръгли маси, откриваща и заключителна пресконференции, подготовка на постове в профилите на социалните мрежи, публикации в уебсайта на проекта; създаване на библиотека с информационни източници по темата в уебсайта на проекта.  

 

1.3.Основна информация за външна комуникация и промоционални материали

Всички мерки, свързани с промотирането и информирането за дейностите по проекта, трябва да се извършват в съответствие с разпоредбите на фонд „Активни граждани“. Изготвеният комуникационен план предвижда:

 • ясно разпознаваемо координирано изображение (дизайн на лого), промоционални материали (папки, химикали и тефтери);
 • уебсайт, проследяващ дейностите по проекта;
 • изработка на банери;
 • брошура на проекта;
 • 20-минутен филм на български език със субтитри на английски език и две по-кратки версии, съответно 10 мин и 5 мин;
 • 13 публични консултации;
 • 5 кръгли маси.

 

1.4. Основни цели са:

 • повишаване на обществената информираност по темата за престъпленията против честта у нас, привличане на обществения интерес и подканване за реформи в законодателството по отношение на конкретния проблем;
 • обмяна на опит и практика с партньорите от Норвегия;
 • мобилизиране на общността и ключовите аудитории с цел разпознаване на проблема и търсене на решения и правна помощ.

 

1.5. Конкретни цели:

 • повишаване на информираността сред ключовите аудитории – представители на малцинствата, бежанци, мигранти и т.н.;
 • повишаване на информираността сред широката общественост;
 • увеличаване на онлайн посещаемостта на уебсайта на проекта и ползването на информационните материали по темата;
 • насърчаване на публични дискусии по приоритетните въпроси;
 • използване на съвременните информационни технологии, за да се предостави актуална информация по темата;
 • организиране на кръгли маси;
 • организиране на публични консултации със заинтересованите страни, профилирани по етнос, професия и религиозна принадлежност. 

 

 1. Времеви график

Проект „Противодействие на злоупотреби в името на честта в социален и правен аспект“

 

Година

2019

2020

2021

Месец

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Откриваща пресконференция

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключителна конференция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Домейн и уебсайт на български език

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебсайт на англ. език

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване и поддържане на библиотека с информационни ресурси към сайта

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Изработка на лого и идентичност на проекта

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработка на банери

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн, предпечат и печат на Наръчник за професионалисти на български език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Изработка на онлайн вариант на Наръчник за професионалисти на норвежки език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Дизайн, предпечат и печат на брошура по проекта

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн и изработка на промо материали за събитията по дейност 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Изработка на филм 20 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Изработка на филм версии 5 и 10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

Публикации в уебсайта на проекта на български език

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Публикации в уебсайта на проекта на английски

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Платени публикации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

X

 

 

 1. Изисквания

 

За създаването на лого и уебсайт по проекта ще бъдат  изготвени задания с конкретни изисквания, които ще  бъдат публикувани на уебсайта на организацията. Изискванията за всички останали рекламни материали, публикации и медийни продукти ще бъдат съобразени с изискванията на фонд „Активни граждани“. Прозрачността на събитията също ще бъде съобразена с изискванията на оператора.

 

 

София,  25 април 2020 г.

 • Координатор комуникации : Нанси Борисова, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Мениджър на проекта : Диана Георгиева,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.