Sidebar

Център за развитие на устойчиви общности е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. под името " Фондация ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ" от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :

  • повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата пола;
  • засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място;
  • промяна на законовата уредба в защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие;
  • образоване на деца и млади хора по въпросите на човешките права и регламентираните национални и международни норми, гарантиращи тези права;
  • участие на медиите при дискутиране на джендър проблематиката;
  • усвояване на успешните практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в България;
  • подпомагане и окуражаване на жените за започване на собствен бизнес;
  • постигане на по-голямо участие на жените в политиката и властта и създаване на национално женско лоби.

ЦРУО е съосновател на Българска платформа за международно развитие (БПМР). В периода 2001 - май 2005 г. директорът на ЦРУО – г-жа Станимира Хаджимитова е приета за доброволен член на Гражданския съвет към Българския парламентарен комитет по въпросите на гражданското общество. Тя също е съветник на Глобалния фонд за жени, Сан Франциско, САЩ от май 2001 г.

От 2005 г. Център за развитие на устойчиви общности е член на Национален съвет за равенство между половете към Министерски съвет на България.

ЦРУО работи в партньорство със структурите на местната и централната власт. Партньорите на ЦРУО в различни проекти Комисията за защита на конкуренцията, Омбудсманът на Република България, Асоциация „Образование за всеки“, фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“. Центърът работи в партньорство и с много университети в чужбина.

Сайт: www.cscd-bg.org