Sidebar

Център за равнопоставеност и разнообразие (KUN) – Норвегия  е неправителствена организация, създадена през 1991 г. Организацията разполага с два офиса в Steigen and Steinkjer, Норвегия. Организацията си поставя за цел създаването на общество, в което мъжете и жените имат равни възможности за участие, развитие и определяне на своя собствен живот.

Организацията работи последователно и от вече много години срещу дискриминацията в ръзличните й разновидности (по пол, сексуална ориентация, етнически произход, уязвимост и др.) и в посока на установяване на равнопоставеност. KUN има натрупан съществен опит в провеждането на изследвания, организирането на работилници, обучения, конференции и учебни пътвания по разнообразни теми. Същността на работата на организацията е възможността да се видят перспективите за промяна, както и да се преодолее пропастта между изследователските резултати и предприетите стъпки на практика. Организацията си сътрудничи с правителствени агенции, общини, местни структури, както и различни бизнес асоциации.

Сферите на експертност са :

  • Равнопоставеност и анти – дискриминация
  • Равнопоставеност на половете и овластяване на жените
  • Демокрация и равенство
  • Равни възможности за трудова реализация и постигане на баланс служебен – личен живот
  • Сексуален тормоз
  • Домашно насилие и насилие, основано на пола
  • Социален контрол и реч на омразата
  • Разнообразие и управление на разнообразието
  • Дискриминация на основа пол и уязвимост

Сайт: www.kun.no