Sidebar

Асоциацията за жените адвокати е сдружение с нестопанска цел, действащо в обществен интерес, учредено на 6 юли 2014 г. Асоциацията е кандидат за членство в Световната федерация на жените с юридически професии и подписа протокол за сътрудничество с Асоциацията на жените адвокати от Милано. Асоциацията поддържа постоянен контакт с Висшия адвокатски съвет, Българското национално радио, както и с други медии и организации.

За да постигне своята цел, асоциацията организира и провежда редица конференции, семинари и други инициативи, сред които:

  • Семинар „Жени лидери - перспективи и предизвикателства“, подпомогнат от Дориан Барони (САЩ), Изабел Пухол (Плурибус, Франция), Веселина Благоева (България), Мария Ганчева (Италия).
  • Семинар „Българската адвокатска колегия в електронните медии“.
  • Кръгла маса с жени – юристи от Израел по темата за насилието над жени.
  • Международна конференция „Институциите, медиите и обществото, обединени в борбата с насилието над жени“.
  • Международна конференция „E-JUSTICE. България - възможности и предизвикателства. Италия - реализация и опит. Добри европейски практики. ”.
  • Работна среща по въпросите на електронното правосъдие, проведена в парламента на Република България с председателя на правната комисия и членове на Парламента.
  • Международна конференция „ВЪЗ ОСНОВА НА ВЯРАТА И ЗАЯВКА ЗА ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ: Ролята на Българската православна църква в спасяването на 50 000 български евреи по време на Втората световна война. Приносът на българската правна професия за защитата на върховната ценност на човешкия живот на евреите в България “.
  • Международен форум „Адвокати срещу насилието“.
  • Семинар за юристи „Лична реализация и професионално развитие“.

 

Представители на Асоциацията за жените адвокати участват активно в различни проекти с акцент върху важни теми за юридическата професия, за обществото, за правото на ЕС и други.

Сайт: www.womenlawyers.bg