Sidebar

Център за развитие на устойчиви общности е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. под името " Фондация ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ" от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :

Прочети още: Център за развитие на устойчиви общности

Център за равнопоставеност и разнообразие (KUN) – Норвегия  е неправителствена организация, създадена през 1991 г. Организацията разполага с два офиса в Steigen and Steinkjer, Норвегия. Организацията си поставя за цел създаването на общество, в което мъжете и жените имат равни възможности за участие, развитие и определяне на своя собствен живот.

Прочети още: Център за равнопоставеност и разнообразие (KUN) – Норвегия

Асоциацията за жените адвокати е сдружение с нестопанска цел, действащо в обществен интерес, учредено на 6 юли 2014 г. Асоциацията е кандидат за членство в Световната федерация на жените с юридически професии и подписа протокол за сътрудничество с Асоциацията на жените адвокати от Милано. Асоциацията поддържа постоянен контакт с Висшия адвокатски съвет, Българското национално радио, както и с други медии и организации.

Прочети още: Асоциация за жените – адвокати