Sidebar

*Изследването е направено в рамките на проект  „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект”, финансиран от Фонд Активни граждани на България

** Адвокати от Софийска адвокатска колегия

 

Съдържание:

І.Увод

ІІ.Принципни положения, основни видове престъпления на честта и анализ на съдебна практика

ІІІ.Изводи

ІV.Препоръки и предложения

V.Приложими международни актове

VІ.Приложима нормативна уредба в България

Прочети още: Правни и социални аспекти на „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ИМЕТО НА ЧЕСТТА”*

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 февруари 2021 г., онлайн

11:00 – 13:30ч.

14:30 – 17:00ч.

ще се проведе заключителна конференция „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

Прочети още: Заключителна конференция „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен...

През изминалите два месеца се проведоха публични консултации по темата „Престъпления в името на честта“ с повече от 100 души от София и други градове в страната.

Прочети още: Публични дискусии за промени в закона при престъпления в името на честта