Sidebar

Престъпленията в името на честта са неизменно свързани с патриархата. Какво представлява този термин и защо той е толкова важен, за да разберем как функционират някои общества, какви са връзките между членовете им и кои са ролевите модели. Всичко това ще разберем от откъса от книгата „Защо патриархатът продължава да съществува“ на Карол Джилиган и Наоми Снайдер:

Въпросът за съществуването на патриархата се появи отново на дневен ред непосредствено след избирането на Доналд Тръмп за президент. И така – защо патриархатът продължава да съществува?

Прочети още: Какво представлява патриархатът и защо това е важно за нас?

Диана Радославова - съосновател, управител, главен адвокат на Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

От 2009 година ЦПП работи за защита правата на мигранти, бежанци и търсещи закрила в България чрез предствяне на правна помощ и застъпничество. Имат дългогодишен опит на работа в затворените имигрантски центрове и застъпничество за алтернативи на задържането. Разработват и специален малък проект за особено уязвими жени мигрантки през последните 2 години.

Прочети още: Предоставя ли се закрила на бежанки, жертви на престъпление в името на честта у нас?

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР МЕЖДУ ТРИ ОФЕРТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ
[04.02.2020]
Име на проекта: Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект (ACF 13)
Бенефициент: Център за развитие на устойчиви общности
Описание на услугата: Провеждане на национално представително изследване на населението (на възраст над 16 г.)на основата на преки лични интервюта и дълбочинни интервюта с експерти – представители на полиция, психолози, съдебна власт, медии, специалисти в областта на културната антропология

Прочети още: Протокол от процедура за избор на доставчик за провеждане на национално представително изследване