Sidebar

Диана Радославова - съосновател, управител, главен адвокат на Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

От 2009 година ЦПП работи за защита правата на мигранти, бежанци и търсещи закрила в България чрез предствяне на правна помощ и застъпничество. Имат дългогодишен опит на работа в затворените имигрантски центрове и застъпничество за алтернативи на задържането. Разработват и специален малък проект за особено уязвими жени мигрантки през последните 2 години.

Прочети още: Предоставя ли се закрила на бежанки, жертви на престъпление в името на честта у нас?

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР МЕЖДУ ТРИ ОФЕРТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ
[04.02.2020]
Име на проекта: Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект (ACF 13)
Бенефициент: Център за развитие на устойчиви общности
Описание на услугата: Провеждане на национално представително изследване на населението (на възраст над 16 г.)на основата на преки лични интервюта и дълбочинни интервюта с експерти – представители на полиция, психолози, съдебна власт, медии, специалисти в областта на културната антропология

Прочети още: Протокол от процедура за избор на доставчик за провеждане на национално представително изследване

Престъпленията в името на честта са почти непознати у нас. Оказва се обаче, че за някои граждани на страната ни те са ежедневие. Това стана ясно на пресконференцията по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ на 4 февруари в пресклуба на БТА.

Прочети още: Пресконференция за злоупотребите в името на честта в България