Sidebar

Миналата година Световната здравна организация и ООН осъдиха тестовете за невинност и призоваха за забраната им по цял свят, тъй като са болезнени, унизителни и психически травмиращи и задълбочават неравенството между двата пола.

Този тип тестове много често предвещават престъпления в името на честта и сами по себе си могат да се приемат като насилие.

Повече по темата може да научите от Павлина Трифонова в статията на вестник 24 часа:

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8019231?fbclid=IwAR3pwYNtq0sNWdmVywwqb41qbNNuAL9C7LKAogYkOyb7hylip4ZOSU0aA_I

 

Още информация може да намерите на www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.