Sidebar

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР МЕЖДУ ТРИ ОФЕРТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ
[04.02.2020]
Име на проекта: Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект (ACF 13)
Бенефициент: Център за развитие на устойчиви общности
Описание на услугата: Провеждане на национално представително изследване на населението (на възраст над 16 г.)на основата на преки лични интервюта и дълбочинни интервюта с експерти – представители на полиция, психолози, съдебна власт, медии, специалисти в областта на културната антропология

Протокола за избор може да изтеглите оттук (Изтегли в PDF формат)