Sidebar

Във връзка с обявената извънредна ситуация и наложените ограничения, се налага да се промени графикът на проекта. Въпреки това работата по него продължава активно.

Дейностите на терен в рамките на провеждащото се в момента социологическо проучване, ще започнат отноово веднага след прекратяването на ограничителните мерки.

Това ще повлияе на планираните публични дискусии и кръгли маси. Настоящата ситуация ще доведе и до промени в комуникационния календар.

На този етап екипът на проекта не планира промени в крайния срок за изпълнение на проекта.

Промените са одобрени от оператора – Фонд Активни Граждани – България.

За повече информация, продължавайте да следите нашия сайт в раздел Новини или разгледайте нашата Библиотека“.