Sidebar

Престъпленията в името на честта са почти непознати у нас. Оказва се обаче, че за някои граждани на страната ни те са ежедневие. Това стана ясно на пресконференцията по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ на 4 февруари в пресклуба на БТА.

Мениджърът на проекта г-жа Диана Георгиева представи пред присъстващите над 20 журналисти и представители на заинтересованите страни проблемът за злоупотребите в името на честта и границата между ценности, традиции и насилие. Посредством „чадъра на позора“ тя описа всички видове насилие от този тип и подчерта нуждата от действие и разпознаване на проблема от страна на всеки от нас. Тя изтъкна още разликите между този вид насилие и домашното насилие, а именно различните ценности, участието на други членове на семейството в престъпленията и патриархалните отношения в някои общности. Експертката припомни и случай от своята лична практика, когато се запознала с жена, жертва на престъпление в името на честта и тя й споделила:

„Не ме е яд, че баща ми ме продаде. Съжалявам единствено, че ме даде толкова евтино. Аз струвам повече!“

Този тип престъпления засягат всички от обществото, тъй като жертвите често отпадат рано от училище, следователно не могат да се продадат себе си добре на пазара на труда или не им е разрешено да го правят. Това от своя страна на фона на задълбочаващата се демографска криза в България, говори за все по-сериозни сривове в икономиката в бъдеще.

Снимки: © Българска телеграфна агенция

У нас проблемът се припознава основно сред етническите роми, но не знаем какво се случва при други малцинствени и религиозни групи. Ето защо в рамките на проекта ще бъде направено социологическо проучване относно разпространението на тези практики у нас като след това ще се проведе застъпническа кампания. Тя ще включва публични консултации и кръгли маси за изготвянето на петиция, която да апелира към промени в законодателството по отношение на престъпленията в името на честта.

Важен партньор в проекта е Асоциацията за жените – адвокати. Нейният председател адв. Елка Пороминска запозна присъстващите със съдебната практика в България по отношение на престъпленията в името на честта. Тя обърна внимание и на няколко международни документа, които регулират този тип престъпления и поясни разликата между детски и ранни бракове. Според нейния анализ глобите във връзка със заживяване на съпружески начала обикновено варират до 1000лв като много често лицата получават само административно наказание, тъй като имат чисто съдебно минало. Адв. Пороминска поясни също, че налаганите наказания са такива, че не водят до превантивен ефект и до реално предотвратяване на извършваните деяния.

 

Материали за изтегляне:

- Презентация представяне: ПРОЕКТ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ В ИМЕТО НА ЧЕСТТА В СОЦИАЛЕН И ПРАВЕН АСПЕКТ“, Нанси Борисова – координатор комуникации - Изтегли в PPT

- Презентация Злоупотреба / насилие в името на честта - Изтегли в PPT

- Презентация на тема: СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА в България ОТНОСНО „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ЧЕСТТА” адв. Елка Пороминска, Председател на Асоциацията за жените-адвокати - Изтегли в PPT

- Прессъобщение за медиите - Изтегли в DOCX

 

Следете още информация на сайта на проекта, както и на  www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.