Sidebar

На 18 февруари по време на онлайн заключителната конференция по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ се срещнаха специалисти от България, Румъния, Норвегия, Великобритания, Италия и Германия да говорят по проблемите в името на честта.

Прочети още: Експерти от 6 държави дискутираха злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект

Трудно откриване и доказуемост, липса на зрялост, религиозни и традиционни особености, липса на сериозни наказания – това са част от проблемите, свързани с превенцията, установяването и наказанието на престъпления в името на честта у нас.

Прочети още: Експерти от цялата страна говорят по проблемите в името на честта

*Изследването е направено в рамките на проект  „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект”, финансиран от Фонд Активни граждани на България

** Адвокати от Софийска адвокатска колегия

 

Съдържание:

І.Увод

ІІ.Принципни положения, основни видове престъпления на честта и анализ на съдебна практика

ІІІ.Изводи

ІV.Препоръки и предложения

V.Приложими международни актове

VІ.Приложима нормативна уредба в България

Прочети още: Правни и социални аспекти на „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ИМЕТО НА ЧЕСТТА”*