Sidebar

Тази дейност има за цел да информира регулярно заинтересованите страни в България и Норвегия за дейностите и резултатите от проекта, което ще подпомогне и застъпническата дейност за приемане от страна на националните и местни институции на предлаганите промени в политики и закони.За повече информация, моля виж Комуникационен план.