Sidebar

  • а/ Публични консултации
  • б/ Кръгли маси

Дейността ще се извърши само в България.

Изработените по време на Дейност 2 застъпнически инструменти, а именно предварителни две Препоръки за политически и законодателни промени, ще бъдат обсъдени с широк кръг обществени групи преди да бъдат изпратени на национални и местни публични власти в България.