Sidebar

Подготовка на Наръчник за ползване от професионалисти, представители на заинтересованите страни – законодателни институции, местна власт, изследователи, правозащитни органи (полиция, адвокати, прокурори), социални работници, учители, ОПЛ, медиатори, учители.