Sidebar

Провеждане на 2-дневна работна среща между трите партньора в София и представители на социологическата агенция. На нея ще се представят и обсъдят резултатите и анализите от проведените изследвания в двете държави; ще се дискутират добри практики и ще се изработят два вида предварителни Препоръки към публичните институции в България и Норвегия, съответно за политически и за законодателни промени.