Sidebar

В България ще бъде извършено кабинетно проучване на наличните към момента политики и правни актове от експертите в проекта. Резултатите от ще бъдат допълнени от национално представително изследване, което ще включи не само ранните и принудителни бракове, но и други злоупотреби от т.н. „чадър на честта“.

Изследването ще отрази явлението сред ромски, турски, български, арменски и еврейски етнос, и имигранти със статут на постоянно пребиваване. То ще включва и дълбочинни интервюта с експерти по етническите въпроси, учители, адвокати, социални работници, полицаи. Проучването ще бъде извършено от специализирана агенция, която ще изготви и специален наръчник за интервютата с имигрантите в двете страни. В Норвегия ще бъде извършено кабинетно проучване за наличните политики и правни актове и интервюта с имигранти.

Изследванията ще разкрият степента на разпространение и характеристиките на ЗИЧ и съществуващите правни и политически дефицити за да се формулират първи препоръки за интервенция.