Sidebar

фемицид

  • ФЕМИЦИД [1] Живи жертви на фемицид

    Подтема: Мълчание до смърт

    Научният труд събира изказвания на важни личности и международни организации относно убийствата на жени и момичета.