Sidebar

престъпление в името на честта

 • ФЕМИЦИД [1] Живи жертви на фемицид

  Подтема: Мълчание до смърт

  Научният труд събира изказвания на важни личности и международни организации относно убийствата на жени и момичета.

 • ФЕМИЦИД В ЕВРОПА – Теория, проучвания и превенция

  Наръчникът е подходящ за всички заинтересовани страни, работещи с ромската общност под една или друга форма.

 • Чест, насилие и хетеронормативност

  Популярни представи за насилие, основано на честта (HBV) и убийства на честта, изграждат това насилие като артефакт на нецивилизован морален кодекс. Тук ird, sharaf или izzat и срам принуждават към спазване на определени морални кодекси, които е по-вероятно да бъдат намерени в Корана.