Sidebar

Библиотека

Популярни представи за насилие, основано на честта (HBV) и убийства на честта, изграждат това насилие като артефакт на нецивилизован морален кодекс. Тук ird, sharaf или izzat и срам принуждават към спазване на определени морални кодекси, които е по-вероятно да бъдат намерени в Корана.

Прочети още: Чест, насилие и хетеронормативност

Въпреки че убийствата на честта са широко свързани с мюсюлманските общности, те може да се наблюдават и в други религиозни и културни общности във Великобритания и другаде.

Прочети още: Убийства на честта в общностите на Обединеното кралство: Придържане към традицията и съпротива...

Винаги е имало голямо разминаване между афганистанското правителство и местните хора, особено Улема и племенните старейшини. Ето защо всички реформи, въведени от афганистанското правителство, никога не са били приемливи за тях. 

Прочети още: Убийствата на честта в Афганистан - перспектива на шериата и закона

Основната идея на тази университетска разработка е да обясни понятието за чест както и различните теоретични модели и подходи към престъпленията в името на честта.

Прочети още: Убийствата на честта в Близкия изток и отвъд него: въпрос за културен патриархат

Понастоящем антихомосексуалният тормоз и насилие често се описват като престъпления от омраза, извършени от престъпници хомофоби, които действат, провокирани от крайно и ирационално презрение към сексуалната идентичност на жертвите.

Прочети още: Омраза, убийство и мъжка чест - Антихомосексуални убийства в Нов Южен Уелс, 1980–2000

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu