Sidebar

Библиотека

„Убийствата в името на честта“ са екстремни актове на домашно насилие, завършващи с убийството на жена от нейното семейство или общност.

Прочети още: „Няма нищо„ почтено “в убийствата на честта“: Пол, насилие и граници на мултикултурализма

Тази книга е разказ за това какво е Ислямът, как е изглеждал той в миналото и какво представлява мюсюлманството днес. Дава отговор на теми, пряко свързани с тази религия, които вълнуват всички - омраза, образование, жени, секс, достойнство.

Прочети още: Къщата на Исляма – глобална история

Статията обсъжда сексуалното насилие от страна на ИДИЛ срещу жени в Ирак, особено жените от езиди, на историческия фон на по-широкото сексуално и основано на пола насилие в региона.

Прочети още: Сексуалното насилие в Ирак: Предизвикателства пред транснационалната феминистка политика

Тази статия сравнява случаите на убийства, наречени „убийства на честта“, със случаите, наречени „семейни / съпружески убийства“ в канадските медии, изследвайки изграждането на граници между тези две практики.

Прочети още: „Нюанси на чуждото зло“: „Убийства на честта“ и „Семейни убийства“ в Канадската преса

Материалите в тази категория са анализирани в рамките на проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Материалите в тази категория са  изработени по проект HASP Honor Ambassadors against Shame Practices - Grant agreement JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство (REC) (2014-2020 г.) на Европейския съюз. За съдържанието на публикацията носят отговорност единствено авторите и при никакви обстоятелства то не може да се разглежда като  отразяващо мнението на Европейския съюз.
Website: www.hasp-project.eu