Sidebar

Настоящето четиво се занимава с политическите и правни реформи в ислямските общества през последните години и в частност с правото на жената на развод.

Разгледан е ортодоксалният модернизъм в Пакистан и в частност престъпленията в името на честта в страната, както и предизвикателствата пред ислямската правна система в южна Африка. Как се променят мюсюлманските общества и защо това касае и нас, четете в книгата.

Линк: Изтегли в PDF