Sidebar

Ислямът се възприема на Запад като символ на подтисничеството на жените. А дали това наистина е така и дали важи само за тази религия?

На една мюсюлманска ученичка, която носи забрадка, се отрича правото на образование във Франция, докато католическите ученици могат да си носят кръстовете, а еврейските шапчиците. Същите представи за жената ли имат Юдаизмът, Християнството и Ислямът? Различават ли им се становищата по този въпрос? Наистина ли Юдаизмът и Християнството третират подобре жената, отколкото Ислямът? Къде е истината? Отговорите на тези и още много въпроси ще намерите в настоящия труд.

Линк: Изтегли в PDF