Sidebar

Този труд произтича от документацията и размислите на лица и организации от различни региони, общности и култури върху съществуващите и потенциални стратегии за реагиране на „престъпленията на честта“, разглеждани предимно като проява на насилие над жени и нарушаване на правата на жените .

Всичко това бе катализирано по-специално от убийството на две млади жени, Самия Сарвар в Пакистан и Рухсана Наз в Обединеното кралство, отговорите на техните семейства и държавата и нарастващото ниво на внимание, на регионално и международно ниво по въпроса за „престъпления на честта“. В документа се обсъжда действителното и потенциалното въздействие в основата на това внимание, което значително нарастна след 1999 г. Наред с това се отчита и променящият се глобален контекст на работата по „престъпленията на честта“, провокиран от атаките от 11 септември 2001 г. в Съединените щати и последствията от тях.

Линк: Изтегли в PDF