Sidebar

Винаги е имало голямо разминаване между афганистанското правителство и местните хора, особено Улема и племенните старейшини. Ето защо всички реформи, въведени от афганистанското правителство, никога не са били приемливи за тях. 

Афганистанците живеят живота си според своите традиции и обичаи и не приемат никакъв друг закон, противоречащ на тези обичаи и традиции. Владетели, които са се опитали да наложат реформите на афганистанското общество, биват свалени или изгонени от страната. Жените се сблъскват с насилие в домовете си, както и когато съобщават за случаите си в полицията. Полицаите ги връщат на семействата им, което или води до тяхното убийство, или ги изправя пред повече насилие от всякога. Насилието срещу жени вреди не само на тях, но има дълготрайно въздействие върху обществото. Младите поколения се учат от старите. Те наследяват това насилие, което лишава жената от възможността да използва правата върху себе си според шариата. Цялата история и причинно-следствени връзки за убийствата в името на честта в Афганистан, четете в документа

Линк: Изтегли в PDF