Sidebar

Въпреки че убийствата на честта са широко свързани с мюсюлманските общности, те може да се наблюдават и в други религиозни и културни общности във Великобритания и другаде.

Както авторът ще покаже в тази статия, независимо дали са мюсюлмани или не, в общности, в които обикновено се случват убийства на честта, има определени социологически структури и характеристики, които създават пречка за интернализирането на нови културни норми и културни промени. В тези общности има повърхностни социални промени, а не по-дълбоки културни промени. Тези общности могат да се променят, но само ако промяната може да бъде приспособена и интернализирана с техните културни норми. Следователно именно тези характеристики, а не религиозните вярвания или доктрини, са осигурили среда, благоприятна за убийствата на честта. Досега не е правен опит да се даде цялостна картина или характеристики на тези общности в Обединеното кралство, където обикновено се случват убийства в името на честта. С конкретен акцент върху това защо убийствата на честта все още се случват в Обединеното кралство, този документ се опитва да се фокусира върху характеристиките на три религиозни малцинствени общности в Обединеното кралство, а именно мюсюлмани, индуисти и сикхи. Именно те все още се свързват с убийства в името на честта.

Линк: Изтегли в PDF