Sidebar

Това проучване е само първата част от прогнозираното аналитично проучване на развитието на ислямските институции. То поставя историческите и концептуални основи за по-систематични изследвания в съвременния мюсюлмански живот. 

Независимо дали някой иска да изследва разликите между мюсюлманския начин на живот сега и в класическия период на формиране, или несъответствието между идеалната концепция за ислямското право и неговото прилагане, или сравненията и контрастите между различни региони на мюсюлманския свят, може да намери отправна точка в този труд.

Линк: Изтегли в PDF