Sidebar

Ръководство за обучение за мюсюлмански общности и доставчици на услуги в Онтарио

Проектът за мюсюлманска семейна безопасност (Muslim Family Safety Project - MFSP) стартира през 2003 г. за справяне с домашното насилие в мюсюлманските общности в Лондон Онтарио.

Както и в други канадски общности, жените и децата най-често са жертви на домашно насилие. Необходими са допълнителни стъпки за преодоляване на продължаващата бариера и изолация, пред която са изправени малтретираните жени мюсюлманки. Много жени, жертви на домашно насилие, се колебаят дали получат достъп до „масовите“ канадски ресурси за помощ и подкрепа. Причините за това колебание често присъстват и в други култури, но има и такива, характерни само за мюсюлманската общност. Домашното насилие е концепция, която за много мюсюлмански семейства в канада, се явява като непозната и нова. Мюсюлманските общностни лидери започнаха да се занимават публично с проблема, но мюсюлманската общност има малък капацитет да разпознава предупредителните признаци на домашно насилие или да предоставя на жертвите или извършителите подходяща подкрепа, от която се нуждаят. Това проучване ни предоставя информация какъв е правният отговор и ислямските перспективи за домашното насилие, както и какво е свързано с честта насилие. Документът също така съдържа набор от добри практики и успешни дискусии с работни групи по темата.

Линк: Изтегли в PDF