Sidebar

Насилието е динамично събитие, а не статично състояние. Следователно причината за насилието не може да се крие в статични променливи като индивидуални склонности (например самоконтрол) или съвкупност от обстоятелства (например неравенство).

Но какви промени причиняват насилие? Нова теория, разработена от Доналд Блек, проследява насилствените действия в хода на социалното време. Социалното време се движи, когато статусите на хората се повишават или спадат (вертикално време), когато отношенията на интимност се повишават или намаляват (релационно време) и когато културното многообразие се разширява или свива (културно време). Настоящата статия прилага новата теория за един конкретен вид насилие - извършено в името на семейната чест. Обикновено извършено от мъже срещу техните роднини, насилието в името на семейната чест се предизвиква от няколко движения на социално време, но особено вертикално време, под формата на предизвикателства от отдолу, предизвикани от жени, които се стремят да вземат независими решения за начина си на живот.

Link: Download in PDF