Sidebar

Статията обсъжда сексуалното насилие от страна на ИДИЛ срещу жени в Ирак, особено жените от езиди, на историческия фон на по-широкото сексуално и основано на пола насилие в региона.

Темата се намесва във феминистки дебати за това как да се подходи и анализира сексуалното и по-широкото насилие, основано на пола, по-специално в Ирак и в Близкия изток по-общо. Признавайки нуждата от ясна позиция статията се аргументира срещу дихотомните мнения и признава необходимостта да се разгледат както макроструктурните конфигурации на властта, отнасящи се до империализма, неолиберализма и глобализацията, от една страна, така и локализирани прояви на патриархат, религиозни интерпретации и практики и културни норми. И накрая, статията разсъждава върху въпроса как може да изглежда транснационална феминистка солидарност във връзка със сексуалното насилие от страна на ИДИЛ.

Линк: Изтегли в PDF