Sidebar

В книгата става дума не само за убийствата в името на честта, но и за легитимизацията на хетеро-патриархалното насилие като  цяло.

Присъстват темите за трафика на хора и трафикирането на деца с цел сексуална експлоатация. Обърнато е внимание и на насилието над деца и насилието над жени по време на военни конфликти в контекста на цялостната тема за правата на човека.

Линк: Изтегли в PDF