Sidebar

Въпреки че има немалко литература относно различните културни разбирания за чест и срам, които насърчават насилието, малко е написано от гледна точка на подсъдимите, които са извършили и са признати за виновни за убийство, извършено в името на честта.

За да се постигне по-добро разбиране на различните културни перспективи на честта и срама, които вдъхновяват убийството на честта, е необходимо да се чуят гледните точки на тези обвиняеми и тяхното разбиране за действията като почтени и безчестни. Тази статия се опитва да започне да предоставя този липсващ фокус и твърди, че понятието за чест тук се различава от това при убийствата, свързани с честта, които други изследователи и съответна литература отразяват.

Линк: Изтегли в PDF