Sidebar

От автора: „През последните две десетилетия западните държави, приемащи имигранти, се сблъскват с убийства в името на честта и други форми на насилие, свързано с честта.

За да разбера това насилие, първо се обръщам към неговата политизация: Чрез преосмисляне на културата, дебатите относно убийствата на честта и свързаното с честта насилие заклеймяват и проявяват расизъм към имигрантските общности, в които се проявява тази форма на насилие, създавайки бариера за достъп до правата за защита и превенция на малцинствата, които са изправени пред насилие от страна на интимния партньор или от страна на семейството. И все пак, културата е важен елемент в изразяването (и отговорите на) на насилие и като подхождам към културата като процес на осмисляне, аз твърдя за разбирането на свързаното с честта насилие и убийството на честта като форми на насилие, свързано с пола, което засяга всички общества. За да се обърна към наказателното преследване на този тип престъпления, давам кратък отчет за правните процеси, присъстващи на това насилие както в изпращащите имигранти страни, така и в приемащите ги държави. Накрая се позовавам на три казуса като илюстрация към анализа на убийствата на честта“.

Линк: Изтегли в PDF