Sidebar

Въпреки нарастващата информираност в Турция по отношение на убийствата в името на честта, все още има много необосновани убеждения и предположения относно общия профил на жертвите, извършителите и извършените престъпления.

Тези погрешни възгледи се основават на множество слаби обобщения, а не на солидни научни доказателства. И все пак подобни твърдения оказват значително въздействие както върху разпоредбите, целящи борбата с тези убийства, така и върху работните практики на служителите, които се борят да предотвратят тяхното възникване. Чрез използването на качествени методи за интервюта, потвърдени съдебни решения, досиета, отразяващи възгледите на затворници, извършители на престъпление в името на честта, авторът на този документ се опитва да изгради основано на данните описание на убийствата в името на честта.

Линк: Изтегли в PDF