Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Това изследване показва категорично, че има връзка между изчезване и принудителен брак, както и между изчезване и сексуална експлоатация или принудителните бракове и сексуалната експлоатация.

Прочети още: THE LINKS BETWEEN GOING MISSING, FORCED MARRIAGE AND CHILD SEXUAL EXPLOITATION

Книгата разказва за историята на ромите в района на Велико Търново и сватбените им обичаи. Акцент е поставен и върху фалклора на ромите като на финала е направен анализ и на сватбените обичаи при българите и турците, който в случая служи за сравнение.

Прочети още: РОМСКАТА СВАТБА ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО

Документът представлява резюме на доклада на УНИЦЕФ, който изследва ранните бракове при ромите, ключовите актьори в този процес и съпътстващите го практики и информираността на младите момичета от малцинството за ранната бременност и опасностите, които крие тя.

Прочети още: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИ НОРМИ, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ДОСТЪПА НА РОМСКИТЕ МОМИЧЕТА ДО ОБРАЗОВАНИЕ