Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Тази статия изследва защо системата за сигурност и правосъдие не успя да защити жените и момичетата от насилие, основано на пола в Индия. Въпреки че насилието над жени и момичета е широко разпространено във всички общества, Индия е отличително забележителна с ендемични форми на насилие, основано на пола, свързано със социо-културната формация на обществото.

Прочети още: Between Limited Laws and Conservative Patriarchal System: Why the Indian Security and Justice...

Проучване на Лундсия университет от 2008г. относно взаимодействията на исляма и племенната патриаршия във връзка с престъпленията против честта в Йордания.

Прочети още: Beneath the surface of honour - A study on the interplay of Islam and tribal patriarchy in...