Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

В тази книга може да намерите ценна информация за културните традиции, водещи до домашно насилие и насилие в името на честта като подвид. Каква е правната рамка и регулациите в Евроамериканската история, когато става дума за престъпление в името на честта.

Прочети още: “Honour” killing & violence – theory, policy and practice

През ноември 2018 г. Шведската агенция за равенство между половете събра около 50 международни и национални представители на заинтересованите страни по темата за домашното насилие, за да прекарат два дни в разпространение на знания и обмен на опит относно методите за превенция на насилието за работа с момчета и млади мъже в контекст, свързан с честта.

Прочети още: Discussions in progress: On honour-related violence and oppression