Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

В документа са разработени различни теоретични проблеми, свързани с етносите, а също и отношенията между различните етноси. Представена е любопитна информация за държавната политика по отношение на различните малцинствени групи и държавната образователна политика що се касае до децата, представители на етнически групи у нас.

Прочети още: „ЕТНОСИТЕ“ – проф. Иван П. Иванов

Документът представлява магистърска теза на Петронела Йохана Дейвис „Домашно насилие и пасторално консултиране“ към факултета по теология към Университета в Претория.

Прочети още: DOMESTIC VIOLENCE AND PASTORAL COUNSELLING By Petronella Johanna Davies

Документът е създаден от Ребека Мехарчанд от Западния университет в Лондон през 2016 г. и представя културните сходства и различия в концепцията за чест на страните от западния свят и техните патриархални ценности.

Прочети още: A Western Concept of Honour: Understanding Cultural Differences, Realizing Patriarchal Similarities

Документът сравнява практиката на ранните бракове в България, Гърция, Испания и Словения. Той също така включва обучение за професионалисти и полезни предложения за дейности за овластяване на деца и родители.

Прочети още: ПРОЕКТ „МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИ БРАКОВЕ” - РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ