Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Този документ има за цел да допълни законовите указания със съвети и подкрепа на всички, които имат отговорност да пазят децата и да защитават възрастните от насилията, свързани с принудителните бракове.

Прочети още: Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage

Целта на проучването е да насърчи прилагането на обективен подход при разрешаването на случаи на принудителни бракове в Шотландия. Изследвани са културните нагласи при детските бракове и е установено, че няма „типична“ жертва, засегнати от тази неприемлива практика стават всички членове на семейството.

Прочети още: FORCED MARRIAGE Learning Resource

Изследване на University of Bristol относно международния дебат възникнал във връзка с участието на жените в извършване на злоупотреби, основани на честта. Представяйки нови емпирични данни, това проучване профилира различни роли, които играят жените, обсъждайки ги във връзка с пола и техните връзки с жертвите.

Прочети още: Females perpetrating honour-based abuse: controllers, collaborators or coerced?