Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Изследван е миллета или формата на социално разделение по религиозен признак в мюсюлманските държави. Включени са различни концепции за етничността и информация за език, религи и най-вече календарни и семейни празници в мюсюлманската религия.

Прочети още: Между Сцила и Харибда – за идентичността на миллета

Разкази на няколко жени от ромски произход, живеещи в България. Те споделят своите лични истории на домашно насилие и насилие против честта. Документът е част от проект „Превенция на насилствените бракове“, финансиран от Европейската комисия по програма ДАФНЕ III.

Прочети още: Женски съдби

Престъпленията в името на честта са непознати за шведското общество до убийството на две кюрдски момичета. Целта на проучването е да сравни шведското с кюрдското общество и да проследи как патриархата, характерен за Кюрдистан се възпроизвежда чрез различни норми от страна на мигрантите в Швеция.

Прочети още: Honor Killings - the Survival of Patriarchy in Different Societies

Наръчник за полиция, социални екипи, доброволци, партньори в сектора, експерти в областта на здравеопазването и образованието за ефективно и последователно справяне с насилието и най-вече случаите на престъпления против честта.

Прочети още: MULTI-AGENCY PROTOCOL FOR HONOUR BASED VIOLENCE

Научната статия си поставя за цел да проучи социалната конструкция на честта в рамките на правните системи по цял свят. В нея се твърди още, че законодателството в много страни е направено, така че да третира честта като форма на собственост и насърчава мъжете в чувството им за собственост, дори то да е свързано с насилие.

Прочети още: Honor as Property