Sidebar

Проект "Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект"

Разработка на „Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ“, която разказва за занаяти, традиции, обичаи и празници при специална част от ромите в Северна България. Акцент е поставен върху обредите по време на сватба и погребение, а също и върху езика на тази малцинствена група.

Прочети още: VRASTIRI

Какво представлява патриархат и къде е най-силно изразен, дали в Европа, Азия, Япония или Обединеното кралство, какви са различните му форми? Според авторката на статията двата най-важни термина тук са уважение и отношение към семейството.

Прочети още: DEFERENCE, FAMILISM, AND PATRIARCHY

Широко проучване на мерките за борба с патриархалното насилие и потисничество, особено действия, извършени в името на честта, насочени срещу жени, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални лица.

Прочети още: Patriarchal violence – an attack on human security

Статията обяснява значението на темата и връзката между домашното насилие и патриархалността. Тя представя още дебатите за социалните роли на двата пола и дава ценна информация за причините и следствията от насилието в името на честта.

Прочети още: PATRIARCHY AND DOMESTIC VIOLENCE: CHALLENGING COMMON MISCONCEPTIONS