Sidebar

Разработка на „Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ“, която разказва за занаяти, традиции, обичаи и празници при специална част от ромите в Северна България. Акцент е поставен върху обредите по време на сватба и погребение, а също и върху езика на тази малцинствена група.

Линк: http://amalipe.com/files/publications/publikaciya%20vrastiri%20bg.pdf