Sidebar

Това изследване показва категорично, че има връзка между изчезване и принудителен брак, както и между изчезване и сексуална експлоатация или принудителните бракове и сексуалната експлоатация.

Проучването казва, че е възможна такава връзка, но не и че е непременно задължителна. По метода на изследване на случай са представени 8 случая, в които южноазиатски младежи са преживели комбинация от някои от горните три травми. Освен младите хора са интервюирани и експерти, които да обяснят причинно-следствените връзки.

Линк: https://core.ac.uk/download/pdf/82971362.pdf