Sidebar

Книгата представя образа на жената в САЩ, говори за парадигмата на властта и кога учителите могат да се превърнат в мъчители.

Разказани са историите на няколко жени от бразилски произход и за липсата на справедливост. Поставя се въпроса за Бог, за това какъв е образът на жената според патриархалното общество и до колко е маргинализирана тя.

Линк: https://www.amazon.com/-/es/Frances-OConnor/dp/0870134949