Sidebar

Мъжествеността в Магреб обикновено се свързва с насилие, социално изключване, тероризъм и т.н. 

Целта на документа е теоретично да обсъди предизвикателствата, които предизвикват вкоренената концепция за мъжественост в Северна Африка и да анализира начина, по който новите форми на мъжественост навлизат в публичното пространство чрез изкуство.

Линк: https://www.academia.edu/31462854/The_challenge_of_protest_masculinities_how_Arab_riots_have_changed_the_representation_of_North-African_masculinities_in_the_public_space