Sidebar

Книгата разказва за историята на ромите в района на Велико Търново и сватбените им обичаи. Акцент е поставен и върху фалклора на ромите като на финала е направен анализ и на сватбените обичаи при българите и турците, който в случая служи за сравнение.

Линк: http://amalipe.com/files/publications/Romska%20svatba_1.pdf