Sidebar

Документът сравнява практиката на ранните бракове в България, Гърция, Испания и Словения. Той също така включва обучение за професионалисти и полезни предложения за дейности за овластяване на деца и родители.

Линк: http://chancebg.org/wp-content/uploads/2018/03/EMPN_Toolkit_bg_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf