Sidebar

Широко проучване на мерките за борба с патриархалното насилие и потисничество, особено действия, извършени в името на честта, насочени срещу жени, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални лица.

Линк: https://www.government.se/49b730/contentassets/87a9c5e22af14395aff3411dbd197f58/patriarchal-violence---an-attack-on-human-security