Sidebar

Този документ има за цел да допълни законовите указания със съвети и подкрепа на всички, които имат отговорност да пазят децата и да защитават възрастните от насилията, свързани с принудителните бракове.

Тъй като е малко вероятно някоя отделна агенция да успее да отговори на всички нужди на някого, в този документ е застъпена идеята за мулти-дисциплинарен подход от страна на всички агенции. Целта е да се насърчат институциите да си сътрудничат в името на жертвите и тяхната защита.

Линк: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322307/HMG_MULTI_AGENCY_PRACTICE_GUIDELINES_v1_180614_FINAL.pdf