Sidebar

Как британските медии отразяват престъпленията против честта? Анализирани са новините от the Times, the Daily Telegraph, the Guardian, the Independent, the Sun, the Daily Mail.

Предоставен е теоретичен фон на изследването, изследвана е лексиката и семантиката на текстовете. Дали начинът на изразяване допринася за създаването на стереотипи и предразсъдъци спрямо мюсюлманските имигрантски общности  в Обединеното Кралство, четете в изследването.

Линк: https://www.amazon.com/Mis-Representing-Other-Killing-British/dp/365952977X